שבת

כבוד הרב ערוסי שליט"א
כבודו אסר מים שחוממו לפני כניסת השבת בדוד חשמלי ( לא דוד שמש ) לשימוש בהם בשבת לשם רחצה מפני גזירת מרחצאות.

מדוע אסור? והרי הגזרה הייתה במרחצאות שלהם דוקא, שהיו שם בלנים שהיו מבעירים את המרחץ בשבת ומשקרים שהבעירו מלפני השבת, אז גזרו על כל המרחצאות של הבלנים גם על מים חמים מלפני השבת, אבל מדוע כבודו מרחיב את הגזרה למקלחות שלנו שאינן קשורות לבלנים?

שו"ת |

כבוד הרב שלום וברכה
מים שחוממו לפני כניסת השבת בדוד חשמלי ( לא דוד שמש ) האם יהיה מותר להשתמש בהם בשבת לשם רחצה ?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
₪40.00
מחיר: 
₪1.00
מחיר: 
₪5.00