משפט עברי

לכבוד מו"ר שליט"א מאיר עיני העדה ומאיר כלל ישראל ומאיר פנים לכל אדם באשר הוא אדם ללא סייג, כולל אותם רבנים בעלי קטנות המוחין הזורעים שנאה חינם כפשוטו וחורבן שלום בית, ושלא לדבר שמרחיקים את הגאולה ובנין בית שלישי שאנו מחכים לראותו על מכונו.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
₪40.00
מחיר: 
₪1.00
מחיר: 
₪5.00