צניעות

שלום הרב.
מה הדין בימינו לגבי:1. לא יספר אדם(ת"ח דווקא) עם אשתו או אחותו או ביתו בשוק.(שמעתי שיש כאלה שהתירו היום, נראלי הרב אוירבעך)
2. "אבל גנאי הוא לאישה שתהא יוצאה תמיד, פעם בחוץ פעם ברחובות; ויש לבעל למנוע אשתו מזה, ולא יניחה לצאת אלא כמו פעם אחת בחודש או פעמיים בחודש, כפי הצורך: שאין יופי לאישה אלא לישב בזווית ביתה, שכך כתוב "כל כבודה בת מלך, פנימה" (תהילים מה,יד)."(אישות יג,יד) כאשר יוצאת בימינו שלא לצורך.
תודה

שו"ת |

שלום הרב.
ראיתי בתשובות כאן, שאסור לסבא או לסבתא, לנשק או לחבק את הנכדה או את הנכד.
1.לגבי דין יחוד, האם גם אסור( למשל אסור לנכד לישון אצל סבתו בביתה לבדם)
2. אני חייב לומר, שבימינו דין זה של חיבוק או נישוק לסבתא, נראה קשה לקיום, במיוחד שהרבה רבנים מתירים זאת. האם יש לנו, הנסמכים על דברי רבנו, צד להתיר דבר זה?
3.לגבי יחוד עם אחות. גם מפשט רבנו נראה שאסור, אולם הוא קשה כפליים לקיים. למשל משפחה שיש בה רק בן ובת, האם לא יוכלו להישאר לבד בבית?

שו"ת |

לק"י

לרבינו השלום והברכה!

האם מותר לגבר לקבל טיפול רפואי מאשה? כגון אצל שיננית או רופאת משפחה?
אני מתאר לעצמי שאם מדובר בפיקוח נפש - ודאי שמותר. השאלה היאת למשל, האם למשל יש הכרח לחפש דווקא אחר שינן ולא שיננית?

בברכה

שו"ת |

נודה לרב אם יכתוב או יעביר הלכה יומית בדבר דין אמירת אישה אחת משבע ברכות או כולן, ואם יש לחלק בין דיעבד למעיקרא או לכתחילה ואם ניתן לחלק בין ברכות הנהנין כגון אסא, או כוס. כלומר אם רוצה אישה להשתתף בברכות ובברכת הדס, אסא מתיישבת דעתה, האם כהוגן עושה?
ואם בירכה, ומעבירים את הכוס לגבר אחריה, האם עליו לחזור על הברכה שבירכה אישה לפניו.
והדברים לצערינו למעשה. ויש דעות לכאן ולכאן.
יורנו רבנו ושכרו כפול מן השמיים.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
₪40.00
מחיר: 
₪1.00
מחיר: 
₪5.00