ראש השנה

שלום לכב' מורנו ורבנו הגאון רבי רצון ערוסי יש"ל!

לפני שנים שאלתי את כת"ר בעניין השופר התימני המסולסל כך: "אני תמיה מדוע יש החושבים כי השופר התימני המסולסל הוא של מין חיה (דישון, "קודו". וקשה עליהם כי האונקלוס ורס"ג ביארו שהדישון הנזכר בתורה הוא "ראם", והרי קרני הראם כלל אינם דומים לשופר התימני).

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
₪40.00
מחיר: 
₪1.00
מחיר: 
₪5.00