פסח

שלום לכת"ר. המקבל בקבוק ויסקי, האם צריך לברר מהיכן נרכש ואם נמכר לגוי, או שישכול לסמוך (לכתחילה) על כמה ספקות (בדרבנן) ולא חל עליו איסור של 'חמץ שעבר עליו הפסח'? בתודה ובברכת התורה.

שו"ת |

ילמדנו רבנו,
כאשר המוסד הישיבתי כבר נעל את חדרי הלינה שלו לפני חופשת הפסח ומשום כך תלמיד לא הצליח טרם צאתו לחופשה להוציא חמץ שנשאר לו בחדר כדי לבערו- והחליט התלמיד לפחות להפקיר אותו מדעתו מכל וכל,
האם זה מועיל לו כדי שלא יעבור על בל יראה ובל ימצא?

שו"ת |

לפני הפסח ביערתי מחמצת שאור שהייתה ברשותי . הכלי ( עשוי פלסטיק) נשטף היטב במים וסבון . הריח של המחמצת מאוד דומיננטי ועדיין ניתן להבחין בריח . ידוע כי אם רוצים לנטרל לחלוטין שאריות של שמרים יש לשטוף באקונומיקה או לחטא בחום . ברור שיש בכלי שאריות מיקרוסקופיות של מחמצת ,למרות שבעין הכלי נקי לחלוטין .
השאלה היא: האם ניתן להכין מחמצת חדשה בכלי כאשר ברור שהשאריות הקודמות שבכלי יתרמו להתפתחות המחמצת . או נאמר שדינה של המחמצת הבלועה בכלי כדבר המעמיד שאינו בטל?

שו"ת |

האם מותר לקנות אורז טחון בפסח

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
₪40.00
מחיר: 
₪1.00
מחיר: 
₪5.00