תורה צריכה מורשה

הרב אברהם גיסר- רב היישוב עפרה ויו"ר מועצת החמ"ד
מתוך הכנס השנתי למורשת הרב קאפח

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00