מדוע חז"ל לא תיקנו מצווה לשמוח בימי החנוכה?

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00