שידור חוזר! עצרת התעוררות לזכרו של הרב אבשלום עדן זצ"ל
ביום שני אור לי"ג אייר נתכנסו כשש מאות איש ואישה זקנים ונערים מכל רחבי הארץ, לעצרת התעוררות לזכרו של יקירנו ואהובנו הרב אבשלום בר' יחיא עדן זצ"ל.
זמן רב לא נראה מעמד שכזה במקומותינו, צבור גדול נתכנס על מנת להוקיר ולהכיר את זכרו ופועלו של תלמיד חכמים, איש רב פעלים לתורה ולתעודה הרב אבשלום עדן זצ"ל.
צבור גדול זה אכן הרגיש חובה לבוא, כלפי הרב אבשלום זצ"ל שמסר נפשו להרבצת התורה, והנחלת המסורת של יהודי תימן, ובפרט במשנת רבנו הרמב"ם ומו"ר יוסף קאפח זלה"ה.
את הערב הנחה החבר היקר ר' טוב צדוק בחן ובנועם כראוי למעמד זה, אשר בין גברא וגברא העלה סיפורים קצרים מחיי הרב אבשלום. לערב זה הוזמנו תלמידי חכמים אשר הייתה להם היכרות עם הרב אבשלום לשאת דברים לזכרו על דמותו ואישיותו. בערב זה דרשו בפני הצבור (ע"פ הסדר הבא) הרב יוסף שבח, הרב יוסף אברקי, הרב רצון ערוסי, הרב עזריה בסיס, הרב יחיאל תם, הרב יגאל יוסף, ראש עיריית רה"ע מר משה סיני, הרב אביעד אשואל ועוד מידידי המשפחה.
בערב זה הכריז מורנו הרב רצון ערוסי על קריאת הכולל שע"י מוסדות הליכות עם ישראל ע"ש הרב אבשלום ומעתה יקרא "נר אבשלום". הצבור נקרא לתרום ולסייע להחזקת התורה ולומדיה בבחינת "עת לעשות לה' הפרו תורתך" כהוראתו של מו"ר יוסף קאפח זלה"ה.
הערב שודר בשידור חי ע"י חברת שר -לייב, ואפשר לראותו בשידור חוזר באתר נצח ישראל.
הצבור נתבקש כי מי שבידו חומר שבכתב או שבעל פה מהרב או על הרב, לפנות לבועז מליחי 0528910010 mboaz484@gmail.com אשר מרכז את החומר, על מנת שנוציא לאור דברים אלו וכך לשתף את הצבור כולו על אישיותו ותרומתו של הרב אבשלום עדן זצ"ל.
עצרת התעוררות הרב אבשלום עדן

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00