שידור חוזר! כולל יום השישי - יג תמוז התשע"ג

שידור גמרא ברכות דף ס' עמוד ב', ד"ה "חייב אדם לברך..."

שאלות ותשובות

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00