שידור חוזר! כולל יום השישי - כד אלול התשע"ג

שביתת יום טוב, פ"א, הל' כב - סוף הפרק: שני ימים טובים שלראש השנה ושלגליות.
שביתת יום טוב, פ"ו, הל' יא -טו: עירובי תבשילין.

 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00