שידור חוזר! כולל יום השישי - מכנס ירחי כלה, בבית המלון באשקלון

כו כסלו התשע"ד
גמרא: שבת - דף כא עמוד א' וב'. נעסוק בסוגיית זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת ובמוצאי שבת.
הלכה: זמנים, חנוכה - פרק ד הל' ה, שבת פרק ה הל' ד.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00