כשרות פרגולה לסוכה

דין סוכה ישנה
מה דין סוכות ופרגולות הנעשות לשם צל?
האם יש צורך לחדש בהם דבר על מנת להכשיר אותם?
מקורות: גמרא מסכת סוכה בבלי ירושלמי ותוספתא
האם בזמן המקדש נהגו גם לחבוט ערבה ומה הרעיון במנהג זה?

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00