חובת אכילת כזית פת בסוכה בלילה הראשון

הלכה: רמב"ם, זמנים, הלכות שופר סוכה ולולב. אהבה, ברכות פרק א הלכה.
הגדרת המושג "אכילה" האם גם בפחות מכזית?

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00