שימוש במטריה ושמשיה בשבת

הלכה: רמב״ם זמנים, הלכות שבת.
בתחילת השיעור התייחס הרב לשאלות
1. קיום שבת חתן בבית אבלים (כשאבי החתן יושב שבעה)
2. גיזום עצים ננסיים המיועדים לנוי בשנת השמיטה

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00