ערב לימוד תורה לזכרו של ר' ניסים חבשוש ע"ה

הרה"ג רצון ערוסי - "גאולת האדם כפרט וגאולת האומה"

הרה"ג פנחס קורח - "בית כנסת בחיי היהודי"

הרה"ג אריה נדב

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00