דין קידושא רבא

מקורות: פסחים קה-קו,  רמב"ם הלכות שבת כט.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00