מידות טהורות והשקפה טהורה

מתוך ערב התחזקות במלאות שלושים לפטירתו של מארי סעדיה יצחק הלוי ע"ה

בוידאו: מה יותר משמעותי קמיע או מצווה?
ועוד.. על מעלות המידות וההשקפה של חכמי תימן בדורות האחרונים.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00