זמני עלות השחר והנץ החמה בהלכה

עלות השחר והנץ החמה להלכות רלבנטיות, תפילות, ק"ש, מילה ועוד

מקורות: גמרא, פסחים, צד, א-ב
רבינו, ספר אהבה

שו"ת בענייני ימי החנוכה הממשמשים ובאים

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00