חוט תכלת ציצית בימינו

מקורות:
גמרא מנחות מב:-מד.
רבינו הלכות ציצית

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00