שמחת פורים – כיצד?

משלוח מנות ומתנות לאביונים
משתה פורים
שכרות בכלל ובפורים בפרט
שו"ת בדיני הפורים

מקורות: גמרא, מגילה, ג, א-ב
רבינו, הלכות מגילה

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00