חנות > ציצית בראי הרמב"ם ומפרשי חז"ל

בספר זה מבקש המחבר הרב עתניאל מנצור יצ"ו, להתחקות אחר מנהגי יהודי תימן עתיקי היומין הנוגעים למצוות הציצית. להליכות יהודי תימן נודעת חשיבות היסטורית ודתית עצומה הואיל והם ייחודיים בנאמנותם לפסיקה התלמודית כפי שבאה לידי ביטוי במשנה תורה, לידיעה דתית-השקפתית כפי שבאה לידי ביטוי במורה הנבוכים, ולביאורי המקרא ולדרך המחשבה שהנהיג רבנו סעדיה גאון. זאת ועוד, יסודות מורשת יהודי תימן הונחו עוד בימי בית המקדש הראשון, וראויה היא שייאמר עליה "מנהג אבותינו תורה הוא".

בספר זה המחבר מציג מסורות קדומות באופני ההתעטפות בציצית, בוחן את התאמתן לפסיקה התלמודית, ומשווה מה ביניהם לבין מנהגי העדות השונות הנהוגים כיום. "אמרו עליו על רב תלמיד רבנו הקדוש, שכל ימיו לא ראוהו שהלך ארבע אמות בלא תורה, או בלא ציצית, או בלא תפילין". יהודי תימן לדורותיהם קיימו וקיבלו עליהם את מנהגו של רב, ורבים רבים מהם הלכו במשך כל היום וטליתותיהם עימהם, מוכנים ומזומנים לקיים כל מצווה שתבוא לידיהם בהידור בעטיפת טלית.

אחת ממסקנות הספר היא שהטלית והשימוש התדיר בה, היווה למעשה אמצעי חשוב בידי יהודי תימן לזכירת מצוות ה' ולזכירת דרך החיים התלמודית המקורית אשר יונקת ומחוברת לדת משה, ההלכתית והמחשבתית, ואשר שואבת את יפעתה ממשה רבנו שקיבל תורה בסיני. מטרת המחבר בספר זה, לבאר ולשמר את הליכותיהם עתיקי היומין של יהודי תימן בכל הקשור למצוות ציצית. בשל קדמותם, מנהגי יהודי תימן בולטים בייחודם מכל שאר עדות ישראל, כגון באופן ההתעטפות בציצית, בזמני ההתעטפות בטלית ומשך ההתעטפות, ואם נתבונן נגלה, כי גם בצבע הטלית של יהודי תימן, שאינו דומה לצבעה בימינו, טמונים רעיון ומחשבה.

יהודי תימן קשרו קשר אמיץ עם רבנו הרמב"ם ודבקו בו לאהבה, וזאת בעיקר לאור אחדות הדעים שהיתה ביניהם בענייני השקפה, הלכה ומוסר.
מסיבה זו, העיון במצוות הציצית בספר זה נערך לאור פסיקת רבנו הרמב"ם שהיה ועודנו מנהיגה הרוחני של עדת יהודי תימן. לאור דברים אלה, שם הספר "הציצית בראי הרמב"ם ומפרשי חז"ל", מבטא את מטרת המחבר להנציח את מנהגי יהודי תימן ועדות נוספות, ולצד תיאור המנהגים, לבאר את ההלכה התלמודית כפי שהיא באה לידי ביטוי בפסיקת הנשר הגדול.

מבוא מאת הרב המחבר

הסכמות לחיבור מאת גדולי ישראל

תוכן העניינים ומאמר דוגמא

קובץ תמונות ממנהגי אבותינו בתימן בעניין הציצית

מבצע
מחיר קטלוגי:40.00₪
מחיר:30.00₪
החסכון שלך:25%
-+
קטגורית חנות: 

שנה מטבע

בחר את סוג המטבע שמתאים לך
Select a default currency suits you