גויים

מה יאמר מורנו ורבנו
בעניין זיתים שקיבלתי מערבי שהוא כבש אותם עם חתיכות לימון בתוך הצנצנת.
האם מותר לקחת?
האם צריך להפריש תרומות ומעשרות?
האם יש בזה משום בישולים גויים.?

שו"ת |

בהלכות מלכים ומלחמות פרק ט,א כתוב "על שישה דברים נצטווה אדם הראשון--על עבודה זרה, ועל ברכת השם, ועל שפיכות דמים, ועל גילוי עריות, ועל הגזל, ועל הדינים." לגבי עבודה זרה. האם זה אומר בימפורש שהבן נוח מחוייב לידע השם, כמו כתוב בהלכות יסודי התורה פרק אתא ש-"יסוד היסודות ועמוד החכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל הנמצא; וכל הנמצאים מן שמיים וארץ ומה ביניהם, לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו?" בכל זאת, האם הוא צכיך ללמוד מיהודי שהוא יכול "לידע" או להאמין ש בדיוק השם קיים והוא בורא העולם?

שו"ת |

אני עובדת במשרד שיש לו לקוחות דרוזים מהצפון כל פעם שאחד מהם מבקר אצלנו הוא מביא לי שמן זית שהם עושים בתוך בקבוק קולה והפעם הביא לי גם זעתר וחיטה טרייה האם מותר לי להשתמש בזה בעלי מנסה לשכנע אותי שכן בטענה שבתימן קנו מהערבים ואין בעיה אודה לתשובתך המלומדת

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
₪40.00
מחיר: 
₪1.00
מחיר: 
₪5.00