גויים

מה יאמר מורנו ורבנו
בעניין זיתים שקיבלתי מערבי שהוא כבש אותם עם חתיכות לימון בתוך הצנצנת.
האם מותר לקחת?
האם צריך להפריש תרומות ומעשרות?
האם יש בזה משום בישולים גויים.?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
₪45.00
תשובות הרב יוסף קאפח לשאלות הרב שמואל טל
מחיר: 
₪40.00
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
₪40.00