מאכלות אסורות

שלום מארי האם הכאת חשמל לפני שחיטה עושה בהמה טרפה?

שו"ת |

כידוע מדברי הגמרא במסכת פסחים (דף כג ע"א) נראה כי ציידי בעלי חיים שנזדמנו להם מינים טמאים מותרים למכרם לנוכרים. וכתב רש"י שההיתר הוא רק אם נזדמנו במקרה, אבל באופן קבוע אסור לעשות סחורה לנוכרים! לא בנבלות ולא בטרפות (על פי המשנה בשביעית פרק ז משנה ג).

שו"ת |

שלום מארי
האם כל ניתוח במעיי הפרה עושה אותה טרפה. אני גר באמריקה וקונה חמאה לא מחלב ישראל וגבינות ללא רענית בהמי. הבעיה היא שפרות עומדות כל היום כולו ומעייהן בגלל זה נופלים ולתקן זה עושים להן ניתוח מה בכרס
תודה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪