מאכלות אסורות

לכבוד מורינו הרב שליט"א
האם קמח הוא חמץ לגבי שימוש וקניה באלו אחרי הפסח
בלי להצטרך ל"נטחן אחר הפסח"
( הנפקא מינה היא לאלו שחפצים על פי רבותינו ומנהגינו לכתחילה שלא לסמוך על מכירת חמץ )

בתודה ובברכת אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך

שו"ת |

תודה לכבוד הרב ערוסי ענה לי על רוב שאלותיי בנושא בשר טחון.
נותרה שאלה אחת : מהי דעת מורי יוסף קאפח בנושא הבשר הטחון ?
תודה
יחיא

שו"ת |

היכן מתייחס רבנו לנושא בשר טחון ?
האם צליית בשר טחון מחייבת קודם חליטה ? נא מראה מקום?
מהי דעת מארי בנושא?
תודה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪