מאכלות אסורות

לא הבנתי את ההוראה של מהרי"ק שאבנית דינה ככלי חרס?

הלא האבנית היא לכלוך שמצטבר על הדפנות ואם ניקיתיה והסרתיה היטב לא אוכל להכשיר את המיחם?!

וכמו כן מדוע יאסר המיחם כולו ולא רק המכסה שרק עליו יש מגע של חמץ?

אני צריך תשובה דחופה כיון שאין לי מיחם מיוחד לפסח והאם עלי לרכוש מיחם במיוחד? אעשה זאת רק אם זהו עיקר הדין ולא חומרה.

שו"ת |

א.עץ שפירותיו חונטים אחר ט"ו בשבט-ניטע גלוי שורש באדר תש"ע- מתי לפי הרמב"ם מותרים פירותיו לאכילה ? ב. ייחור בעציץ "חורי רבנות" על מצע "פרלינג" שהשריש באביב תש"ע ובאביב תשע"א הורכב . הרוכב הורכב על הכנה בגובה יותר מטפח מעל אדמת העציץ .באביב תשע"ב יינטע באדמה. מתי יותרו פירותיו לפי הרמב"ם ? ג. היש התייחסות של מורי בעניין?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪