ארבעת המינים

שלום לכב' הרב!
האם הדס משולש כהלכה,שבראש הענף החלו לצמוח ענפי משנה, כשר או לא למצוה?אם לא, האם ניתן להכשירו ע"י קטימת ראשו?

שו"ת |

לק"י.
לכבוד הרב שלום!

שאלה זו נוגעת גם לנזיקין, אדם שקנה אתרוג מסוחר ונאמר לו שהאתרוג מזן תמני ושילם עליו כ50 ₪ [כלומר הוא לא נקנה בזול], וברך עליו במהלך החג, ולאחר החג פתח את האתרוג וראה שקיקי מיץ, כלומר האתרוג מורכב ואינו תמני.
1. האם המברך עשה עבירה בברכתו?
2. האם יצא ידי חובת נטילת ארבעת המינים בחג?

שו"ת |

האם מותר לאגוד את ארבעת המינים באזיקון פלסטיק המצוי בימינו?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מבצע פורים!
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪