עירובין

שלום
1. פ"ג הלכה כ – הם כאשר מדבר רבנו בהלכה זו על חצרות האם הוא גם מדבר גם על חצר פרטית או רק על חצר שהיא משותפת לרבים
2. בפ"ג הלכה כ"ד – מה לגבי חצר קטנה כאשר קיר אחד צמוד לחצר הגדולה
כוונתי מה קורה כאשר החצר הקטנה לא יוצר לחצר הגדולה שני פציצין אלא אחד.
3. בפ"ד הלכה ז – מה לגבי עירוב בתוך בניין בעיר האם צריך ?

שו"ת |

כבוד הרב,

אני מתקשה להבין על סמך מה פועלים העירובים שבערינו. לפי רבינו הרמב"ם יש כמה קשיים:עירובים.

א( אין כל השתתפות של הפרט (אמנם יש אפשרות שממונה ישתף את הזולת)

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
50.00₪
מחיר: 
20.00₪
זיכרונות מגיבלה ואנשיה בגולת תימן
מחיר: 
50.00₪