ללא סיווג

לרב רצון הי"ו שלום.

1. האם נכון שבצנעא בפרט ובסביבותיה לא נהגו שהאבלים ישמשו ש"צ במהלך השבעה ואף יתכן שמנעו מהם זאת ? האומר מסורת זו טען כי זהו מנהג שנתפשט בקרב יהודי צנעא רק בא"י.
2. האם נכון הדבר שנמנעו מלומר 'רפאני' בבית האבל ?

שו"ת |

לק"י

לכבוד הרב, שלום וברכה!

לגבי "בונה" בשבת, האם לדעת רבינו יש איסור מתי שזה בנין שאינו עשוי לקיום, כגון מה שכתבו הט"ז והמג"א לענין כסויי הכלים בסימן שי"ג (סעיף ו), או שמסברא פשוטה בנין הוא דוקא אם הוא עשוי להיות קבוע (נפק"מ לעגלות של תינוקות בימינו, שהן מתקפלות, האם מותר לפותחם בשבת לדעת רבינו)?

שו"ת |

שלום לכבוד הרב.
רציתי לדעת איזה בתי כנסת בארץ מתפללים על פי רבינו כמו שהיו מתפללים בתימן אז?

ב.חוץ מסידור שיח ירושלים יש סידור תפילה על פי רבינו שכבוד הרב ממליץ עליו?

ג. איזה תאג מורי המליץ עליו מבחינת הדקדוק ומבחינת הטעמים הכי מקורים?

שו"ת |

לק"י

לכבוד הרב שלום וברכה!

1) מי שאינו יכול להגיע לבית הכנסת ולהתפלל עם הציבור, נראה ממסכת ברכות (סוף דף ז,ב) שיש לפחות להתפלל בשעה שהציבור מתפללים. וכן פסק מרן בשו"ע. אך רבנו הרמב"ם והרי"ף השמיטו את הסוגיא הזו, ולא פסקו אותה. א) מדוע? ב) כיצד יש לנהוג למעשה?

שו"ת |

לק"י

לכבוד הרב שמואל טל

השלום וברכה.

שמוע שמעתי שכבוד הרב סובר שר' יוסף קארו לא חיבר לבד את הספר שו"ע.

ברצוני לשאול אם זה נכון? ואם הן מהו המקור והראיות לכך.

תודה רבה

ראובן

שו"ת |

יש לי חיטה שגודלת באדמה בקופסה שהתחתית שלה סגורה ואני רוצה להעביר אותה לגינה (ללא הקופסה) שגודלים בחלקה עצי מאכל האם צריך להרחיק וכמה? והאם יש בעיה של "חדש"?

שו"ת |

שלום והברכה לכבוד מו"ר הרה"ג רצון ערוסי שליט"א.

האם מותר לקרוא בפלאפון הנייד ע"י תוכנה שניים מקרא ואחד תרגום ?

שו"ת |

לכבוד מו"ר הרב רצון ערוסי

בתרגום שיר השירים משולה כנסת ישראל ל"ננפי דהיא צניעא". לא הצלחתי למצוא מה פירוש המילה "ננפי" בארמית. אודה לכ"ת אם יוכל לבאר לי את פירוש המילה.

בברכת מועדים לשמחה
אבישי קארו

שו"ת |

האם צימוקים שעברו תהליך בישול בתנורים ניתן להכין מהם משרת צימוקים ויחשב עדיין ליין לא מבושל או שמא תהליך זה גורם ליין להיחשב כמבושל תודה רבה..

שו"ת |

שלום רב.
מס' שאלות.
1.האם כותבים "יישר כוח" או "ישר כח"?
2.את השם נווה כותבים עם "ו" אחת או שתיים?
3."עם זו יצרתי לי..." המילה זו פירושה אשר(למיטב ידיעתי).אם ידיעתי נכונה מדוע ת"י מתרגם זאת "עמא דין"(ואם כבר היה צריך לכתוב "עמא דא" בלשון נקבה -ויקרא ו' ב' ?
תודה רבה וכל טוב.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מבצע פורים!
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪
מחיר: 
20.00₪