נשים

שלום לרב,
ידוע לי שאישה צריכה לעמוד בבית הכנסת כשבעלה קם לקרוא בתורה.
האם צריכה לעמוד גם כשהוא עומד לאמר קדיש או כשקם לדוכן להתפלל ?

תודה מראש.

שו"ת |

לק"י

לכבוד הרב שלום וברכה!

הבנתי שלדעת הרמב"ם, די לאשה לבדוק בקינוח חיצוני לטהרתה, ואין צורך בבדיקה פנימית לעומק.
מאידך, הבנתי שהמנהג בפועל בעדתינו, ושכך כנראה ראוי לנהוג, הוא לבדוק בבדיקה פנימית.

אם כנים הדברים, עלו לי בזה מספר שאלות, שלכאורה יש להחמיר בהם:
א) בנוגע לשבעת נקיים - אם אשה ראתה מראה דם בקינוח חיצוני, האם פסלה ספירתה וחייבת לספור מחדש? או שרק בדיקה פנימית תפסול אותה?
ב) בנוגע לבדיקת ימי פרישה - האם יש צורך בבדיקה פנימית או די בקינוח?

בהערכה רבה

שו"ת |

שלום לכבוד הרב.
התארחתי לסעודת ערב שבת בבית של חבר ולהפתעתי, רעיתו ברכה על החלות.
תוך כדי הארוחה התדיינו על הנושא ולא מצאתי טיעון הלכתי מלבד הפגיעה במסורת ואוליי שאלה של גדרי צניעות שבימנו קצת הורחבו.
האם יש מניעה הלכתית שהאשה תברך על הלחם ואוליי אף תקדש שהרי היא מחוייבת במצוות אלו גם.
תודה.

שו"ת |

שלום לכבוד הרב !
בהמשך לשיעור בנושא שירת נשים כתוב באתר נצח ישראל כי אם שרים ביחד במסיבות משפחתיות אין בעיה שנשים תשרנה יחד עם הגברים
1. לפיכך האם ישנה בעיה במקהלה מעורבת של נשים וגברים ? אם כן למה ?
2. נראה מדברי רבינו שהכל תלוי בכוונת השומע למה הוא מתכוון בשמיעתו ? האם אכן כך הדבר ? אם כן איך ניתנה לחכמים היכולת להעניש במכת מרדות איך אדם מהצד יכול לדעת את כוונת השומע ?

שו"ת |

לפי מנהג תימן,
האם נשים מחכות 4 או 5 ימים לפני שהם יכולים לעשות הפסק טהרה ולהתחיל את ספירת שבעת הנקיים?
תודה,

שו"ת |

שלום לכבוד הרב.
האם קיים אצל רבנו תפקיד "בלנית" או דבר דומה במסגרת ההכנה לטבילה?
האם יש חובה שאשה תעבור בדיקה ע"י בלנית לפני הטבילה?

בכבוד רב

שו"ת |

ילמדנו רבנו,
איך השמירה על כבוד האישה מתבטא בברכה "שלא עשאני אישה"?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪