ברכות

שלום
1 אופן נטילת ידים לסעודה על יד אחר רביעית אחת פעם אחת על שתי ידיו
א. האם ככה נהגו יהודי תימן ?
ב. האם מנהג זה לכתחילה וגם בימנו יש לנהוג כך ?
ג. האם ידוע מנהג זה בעדות אחרות?

שו"ת |

שלום וברכה כבוד הרב,
בהלכות ברכות פרק ח הלכה יא כותב מורי שהברכות הולכות אחר הכוונה ברגע שברך בשם ומלכות כתקנין, ולכן אם טעה אינו צריך לחזור.
בהערה כ"ו כמדומני הוא מבער זאת בהרחבה לעומת הלכות קריאת שמע פ"א ה"ח, "....שכל הברכות הולכות אחר חתימתן".
לצערי לא כל כך הבנתי את ביאורו של מורי, האם הכוונה שכאשר מדובר רק בברכה שסמוכה לחברתה הולכות אחר חתימתן ואילו בברכה בודדת יצא רק בכוונה ואמירת שם ומלכות למרות שטעה.
אשמח לביאור הסוגיה ?

שו"ת |

שלום
1. נטילת ידים קודם קידוש של שבת (לסירוגין כשיצא מבית הכסא קודם הקידוש או נטל כדין לפת )
א.האם אפשר להנהיג כך לכתחילה , דיעבד ,?
ב.ולאדם מבוגר שיש טורח בשבילו להגיע לעמדת
הנטילה יכול להנהיג כשנכנס לחדר האוכל יטול ידיו
לסעודה קודם הקידוש ?

שו"ת |

שלום וברכה
1.האם רשאים שלושה שאכלו ביחד(או אפילו יותר משלושה), ואחד סיים לאכול ורוצה ללכת, האם יכול לזמן היחיד והשאר יענו, או שצריך לחכות לפחות שיהיו שניים שסיימו?
2.כאשר מזמנים ומישהו לא סיים לאכול, האם צריך לחכות רק עד שיסיימו לזמן או גם חלק מהברכה?
תודה

שו"ת |

שלום כה"ר
1. מה מברכים על פנקייק, העשוי מקמח?
2.מה מברכים על אורז שבושל עם מלח וקצת שמן כדי שלא ידבק לסיר? האם זה נחשב כמבושל או שלוק?(אם אני זוכר נכון, מארי כתב שעל אורז שלוק מברכים בורא פרי האדמה)

תודה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
50.00₪
מחיר: 
20.00₪
זיכרונות מגיבלה ואנשיה בגולת תימן
מחיר: 
50.00₪