ברכות

לק"י
שלום לכבוד הרב
א. בתפילת מנחה שאחרי הסתתרות החמה ,האם יש לסיים את חזרת הש"צ לפני צאת הכוכבים ?
ב. האם בסיום התפילה יש לומר עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו וכו' ואז לכרוע וליתן שלום לשמאלו ולימינו?
ג. כתב רבינו (ברכות פ"ד, יב )"ודברים שאינן מחמת הסעודה שבאו בתוך הסעודה טעונין ברכה לפניהן ואין טעונין ברכה לאחריהן"
לו יצויר כי לאחר הסעודה נאכל מאכל שאינו בבחינת זן ושכח ולא ברך ברכה אחרונה, האם ייפטר בברכת המזון?
תודה רבה

שו"ת |

שלום הרב.האם לפי רבינו יש מושג של קביעות סעודה באכילת מזונות לענין ברכת המזון? ואם כן מה שיעורו? בתודה מראש ובברכה רבה.

שו"ת |

שלום
1.המטבל חתיכת תפוח בדבש ( השאלה עלתה לנו בראש השנה) האם צריך ליטול ידיו בברכה מדין טיבולו במשקה

שו"ת |

שלום הרב.א.האם טומאת ידיים שמחייבת נטילה היא נגיעה במקומות מכוסים לפי רבינו? או דווקא דברים שמעבירים טומאה ככל הלכות טומאה וטהרה.?
ב.האם לפי רבינו יש לחשוש לחשש האחרונים שחשש לא לברך מחיה המתים על חבריו שלא ראהו שנה היום מכיון שיודע שהוא חי ע"י אמצעי תקשורת? תודה.ושכרו יהיה כפול מן השמים.

שו"ת |

שלום הרב.רציתי לשאול אם אפשר לומר לפי רבינו שיציאה לצורך הסעודה מהחדר שקבע בו הסעודה אינה נחשבת הפסק ואינו צריך ברכה אחרונה ושוב ברכה ראשונה, ק"ו מביקש מלח לאחר ברכת המוציא שאינו נחשב הפסק.וכן אם צדקו דברינו אשמח לדעת מה הגדר של צורך?שהרי רבינו אמר יוצא לדבר עם חבירו.שנחשב הפסק.אבל כל דבר שהוא צורך למשל ילדים תינוקות או החלפת כסא ואוכל וכו האם יחשב הפסק?תודה וכל טוב

שו"ת |

שלום וברכה לכבוד הרב,
ידוע לי המנהג הקדמון שבו הש"צ מכריז לפני תפילת מוסף ואז מתפללים לחש וחזרה לנוהגים ואמרים מוריד הגשם בשניהם,
אינני מבין כיצד יש היום הנוהגים שלא מכריז הש"צ לפני תפילת המוסף ואומרים בלחש מוריד הטל, ובחזרה אומר שליח הציבור תיקון הגשם ואז מוריד הגשם (נאמר לי שזה ע"פ הלבוש).
כיצד הדבר אפשרי שהציבור והש"צ מתפללים שונה, בסופו של מעשה היחיד לא אומר מוריד הגשם אלא רק בתפילת המנחה כתוצאה מזה, והש"צ אומר יחידי מוריד הגשם בתפילת המוסף.
אודה לרבנו יבאר לי הנושא.
ושכרו כפול מן השמים.

שו"ת |

שלום כבוד הרב.
יש לי מספר שאלות לכבוד הרב.
1. מהם דברים הבאים בתוך הסעודה ? האם סלט או אורז או צ'יפס נחשבים פרפרת שאוכלין בהן הפת או רק דבר שמלפתים בו את הפת ?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪