ברכות

שלום
1. נטילת ידים קודם קידוש של שבת (לסירוגין כשיצא מבית הכסא קודם הקידוש או נטל כדין לפת )
א.האם אפשר להנהיג כך לכתחילה , דיעבד ,?
ב.ולאדם מבוגר שיש טורח בשבילו להגיע לעמדת
הנטילה יכול להנהיג כשנכנס לחדר האוכל יטול ידיו
לסעודה קודם הקידוש ?

שו"ת |

שלום וברכה
1.האם רשאים שלושה שאכלו ביחד(או אפילו יותר משלושה), ואחד סיים לאכול ורוצה ללכת, האם יכול לזמן היחיד והשאר יענו, או שצריך לחכות לפחות שיהיו שניים שסיימו?
2.כאשר מזמנים ומישהו לא סיים לאכול, האם צריך לחכות רק עד שיסיימו לזמן או גם חלק מהברכה?
תודה

שו"ת |

שלום כה"ר
1. מה מברכים על פנקייק, העשוי מקמח?
2.מה מברכים על אורז שבושל עם מלח וקצת שמן כדי שלא ידבק לסיר? האם זה נחשב כמבושל או שלוק?(אם אני זוכר נכון, מארי כתב שעל אורז שלוק מברכים בורא פרי האדמה)

תודה

שו"ת |

שלום
1. בירך שהכל על כוס שתיה קודם התפילה ונשתייר ממנו
האם צריך לברך עליו שנית לאחר התפילה

שו"ת |

שלום לכבוד הרב,
כשאני יוצא לנסיעה ארוכה אני נוטל ידים מברך המוציא ומתכוון לטעום מידי פעם עד שאני חוזר הביתה ומברך ברכת המזון. קרה המקרה אתמול, שבזמן הנסיעה שתיתי מעט מים ובירכתי שהכל בטעות. האם זו ברכה לבטלה או שמא זו עדות חותכת להסחת דעת והתברר שביטלתי מצוות עשה של ברכת המזון?

שו"ת |

שלום כה"ר.
1)לפי מנהגנו, מתי מברכים על נטילת ידיים, לפני או אחרי, בין לתפילה בין לאכילת פת?
2)האם צריך ישר ליטול כשקמים בבוקר?
3)מתי צריכה לברך הטובלת במקווה, לפני או אחרי נטילת ידיים?
4)גבר שטובל, האם מברך על הטבילה?
תודה רבה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪