ברכות

כשהשוחט מברך הוא מתכוון על כל מה שיביאו לו וברכה אחת על כולם [שו"ע יו"ד א סימן יט ס"ב]
כיום המציאות שבבית המטבחיים לרוב מתפללים בתוך המקום.
שאלתי היא
א. האם תפילה נחשבת להיסח הדעת ואז צריך לחזור שוב ולברך על השחיטה?
ב. ואם אין זה נחשב היסח הדעת... מה הדין אם יצא מבית המטבחיים לעיר הסמוכה כדי לזכות ולהתפלל במניין?
ומהם גדרי היסח הדעת ושינוי מקום לעניין השחיטה?
בתודה וברכה
מנחם צדוק

שו"ת |

ילמדנו רבנו,
ראני אדם מריח להנאתי את ניחוח הקפה שחור המרוכז בשקית מהחנות,
אמר לי: זה מחלוקת הפוסקים אם צריך לברך ברכת הריח ולכן יש להמנע מלהריח.
שאלתי היא:
א.מה דעת רבנו בעניין?
ב.מדוע אם יש מחלוקת אני צריך לצמצם לעצמי את החיים ולהמנע משפע ה' לברואיו?
האם באמת אמרינן סב"ל רק שלא יחזור לברך מספק, אבל אם אני לא בטוח אם יש חיוב ברכה עליי להמנע מלהנות?

שו"ת |

ברצוני לברר אצל כבוד הרב שליט"א מה יש לברך על כבאנה בשיעור קביעות סעודה? מארי זצ"ל נטתה דעתו לברך המוציא וברהמ"ז, אך הביא בספר ברכת ה' להרב משה הלוי זצ"ל לברך מזונות ועל המחיה אף בקביעות סעודה. כמי נראה יותר להלכה?

שו"ת |

שלום כבוד הרב.
1. מה הברכה על קרוטונים?
2. האם יש לשמור את התבלינים שבשימוש יום יומי במקרר או במקפיא, או שמספיק במגירה/ סלסלה בארון?
תודה רבה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
50.00₪
מחיר: 
20.00₪
זיכרונות מגיבלה ואנשיה בגולת תימן
מחיר: 
50.00₪