ברכות

אני מתגורר בהרים הגבוהים מרחק כעשר פרסאות מהים.
את הים אני רואה פרוס ממרחק מדי יום ביומו.
אך לעיתים רחוקות בהן מזדמן לי להיות במישור החוף ולראות את הים מקרוב, כולל הגלים האם אז עלי לברך על ראייתו?

שו"ת |

כשהשוחט מברך הוא מתכוון על כל מה שיביאו לו וברכה אחת על כולם [שו"ע יו"ד א סימן יט ס"ב]
כיום המציאות שבבית המטבחיים לרוב מתפללים בתוך המקום.
שאלתי היא
א. האם תפילה נחשבת להיסח הדעת ואז צריך לחזור שוב ולברך על השחיטה?
ב. ואם אין זה נחשב היסח הדעת... מה הדין אם יצא מבית המטבחיים לעיר הסמוכה כדי לזכות ולהתפלל במניין?
ומהם גדרי היסח הדעת ושינוי מקום לעניין השחיטה?
בתודה וברכה
מנחם צדוק

שו"ת |

ילמדנו רבנו,
ראני אדם מריח להנאתי את ניחוח הקפה שחור המרוכז בשקית מהחנות,
אמר לי: זה מחלוקת הפוסקים אם צריך לברך ברכת הריח ולכן יש להמנע מלהריח.
שאלתי היא:
א.מה דעת רבנו בעניין?
ב.מדוע אם יש מחלוקת אני צריך לצמצם לעצמי את החיים ולהמנע משפע ה' לברואיו?
האם באמת אמרינן סב"ל רק שלא יחזור לברך מספק, אבל אם אני לא בטוח אם יש חיוב ברכה עליי להמנע מלהנות?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪