תפילה וקריאת התורה

שלום הרב.
מה טעם ההיתר להשיב לתת שלום בקריאת שמע, כל מצב לפי מעמד האנשים.
נראלי משום כבוד האדם העובר, שכן מובא שם אביו או מלך, ואותם חייבים לכבד.
ומסקנה, מה הטעם, ואם הטעם כמו שכתבתי, האם חייבים לתת שלום, אפילו כאשר אותו אדם לא רוצה להפריע לו בקריאה?(למשל מלך, שלא יכול למחול על כבודו)

שו"ת |

שלום הרב.
אדם שנאלץ להתפלל תפילת שחרית אחרי זמן קריאת שמע.
האם כשהוא קורא ק"ש לפני התפילה בזמנו, צריך לקרוא את הקריאה עם ברכותיה?

שו"ת |

שלום כבוד הרב.
במקומנו ישנם שני ספרי תורה, אחד ספרדי ואחד אשכנזי. וכן שני מניינים, אחד ספרדי ואחד תימני.
שני המניינים רוצים לקרוא בספר הספרדי. טענת הספרדים שהספר הוא כשיטתם. טענת התימנים שאין הבדל בתוכן (חסרות ויתרות וכו') ויש להם עדיפות לספר בצורה שהם רגילים.

מה יעשו?

שו"ת |

שלום
1.אדם המתפלל יחיד כשמסיים פרשיות שמע האם צריך
לומר שלוש תיבות השם אלוהיכם אמת ?
2. האם יש הבדל בין איש לאישה ?

שו"ת |

שלום וברכה
1. האם כאשר יש צורך, מותר לדבר בקריאת התורה או בחלקים מסוימים בתפילה, כמו למשל בפסוקי דזימרא?
2. אדם שהתפלל תפילה לפני הלימוד, ואח"כ עשה הפסקה קצרה(למשל הלך לאכול) צריך לומר תפילה זו שוב?

תודה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪