דיני ממונות

לכבוד
הרב הגאון רצון ערוסי שליט"א
שאלתי בדבר מוכר דירה שקיבל חשבון חשמל עם תוספת ריבית פיגורים על שמו, כאשר צריכת החשמל היתה כבר ברשות הרוכש, על מי מוטל לשלם את ריבית הפיגורים?

שו"ת |
אירוע |
24/12/14
תאריך סיום: 
12/11/14

בס"ד
לכבוד הרה"ג שליט"א
קיימת צוואה בכתב ובעדים שנערכה ע"י עורכי דין. אחד מהיורשים, הבן הבכור, המטפל בעיזבון ( מכוח בכורתו בלבד ובהסכמה בע"פ של שאר היורשים) טוען שאימו ז"ל אמרה לו בע"פ !!! ,שאת כספי העיזבון יתן לאחותו רק בתנאי שאחותו תרכוש דירה למגורים. בעלה של האחות היורשת מתנגד בתוקף מאחר והיענות לתנאי בע"פ זה ,לכאורה, תחייב אותו ואת היורשת לקחת משכנתא לצורך רכישת הדירה.
טיעוניו:

שו"ת |

שלום מארי
ראתי בספר ברכת משה וז׳׳ל בזמן חכמינו ז׳׳ל הפועלים.....ובזמנינו לעולם פועלים מברכים ברכת המוציא וגו׳
ולמה לא נחזיק בתקנת חכמינו ז׳׳ל ולא נגרום הפסד ממון של בעל הבית עם חז׳׳ל חששו להפסד הזה
אולי לא היה תקנה שנברך בצורה כזו?

שו"ת |

אודות בית הדין לדיני ממונות

בית הדין לממונות בראשותו של הרה"ג רצון ערוסי שליט"א רב העיר קריית אונו וחבר מועצת הרה"ר לישראל.

ניתן לפנות לבקשת בוררות באמצעות פנייה בכתב, בציון פרטי הצדדים המלאים והמדויקים, ולשלוח לכתובת הבאה:
בית הדין לדיני ממונות, רח' הרב שלום יצחק הלוי 4, ת"ד 211 קריית אונו 55100

לחצו כאן להורדת שטר בוררות המסמיך את בית הדין לדון בפנייתכם

יצירת קשר

· פקס: 1533-5351119

· דואר אלקטרוני: bdmamonot@gmail.com

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
₪40.00
מחיר: 
₪1.00
מחיר: 
₪5.00