בין אדם לחברו

שלום עליך מארי,

בדיני ממונות
האם יהיה מותר לתלות מודעות פרסומיות במרחב הציבורי?
ואם כן מה יהיו ההגבלות על כך (תחנות אוטובוסים, מבני מגורים משותפים וכו׳)?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מבצע פורים!
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪