בין אדם לחברו

שלום רב כב' הרב ערוסי,
אני מבקש לדעת האם כל חוקי העבודה מחייבים מדינא דמלכותא גם ללא נהפכו למנהג או רק חוקים שנהפכו למנהג מחייבים,אך מצד דינא דמלכותא אינם מחייבים.
נפק"מ במקום עבודה שיש בו מנהג שונה מהחוק,האם בכגון זה אומרים שאעפי"כ החוק מחייב מדינא דמלכותא ולא משנה מנהג שבמקום העבודה או שכיוון שבמקום זה נהוג אחרת הרי החוק לא מחייב.
בתודה מראש ובברכה
משה

שו"ת |

כבוד מעלת תורתנו הקדושה גאון עוזנו ותפארתנו הרב רצון היקר!

מועדים טובים.

בבית הכנסת שלנו ברוך ד' אוירה תורנית ונעימה באים בשמחה להתפלל ולשיעורים וחווית מפגש החברים בתפילה מרוממת.
לפני כשנתיים ויותר בחר אחד מהחברים להגיע טרם תפילת מנחה שלשבת וללמוד עם בניו, גם בזמן שמתחיל השיעור הקבוע מזה שנים, הוא מלמדם בקולי קולות והריכוז לשיעור הקבוע אינו.
לבקשתי אותו {בשיחה אישית עימו} לתזמן את הלימוד המבורך עם בניו באופן שיסתיים טרם הלימוד הקבוע ענה לי "זה כמו בית מדרש כל אחד לומד".

שו"ת |

מצאתי כמה שתילי מריחואנה בשטח הפקר (ע"י שדה בין העצים) מטופלים היטב
לכאורה יש כמה שאלות בדבר
1. האם זה מופקר מבחינת אותו אדם? שהרי אם המשטרה תשאל אותו אם זה שייך לו הוא יכחיש את הקניין שלו,
2.האם כיוון שזה לא חוקי האם המדינה מפקיעה ממנו את הקניין בעציצים?
3.האם מותר לקחת מעט מהפרחים בהנחה שהאדם יסכים לנו כיוון שמשתלם לו כי לכאורה אנחנו מאיימים בהסגרת העציצים לידי המשטרה?
אם אתם רואים עוד צדדים לאיסור או להיתר אשמח לשמוע תודה רבה.

שו"ת |

ב"ה
שלום וברכה,
האם ישנו צד של תביעה ממונית מוצדקת לבעל נכס ביישוב דתי קהילתי אשר ועדת קליטה ביישוב מונעת ממשפחה המעוניינת לשכור או לקנות את נכסו להתקבל ליישוב ללא נימוק מוצדק ?
המשפחה המעונינת שומרת תורה ומצוות ומתאימה לצביון הדתי , ללא בעיות ממוניות או בעיות חברתיות כל שהם והצדדים הגיעו להסכמה וחתמו על חוזה .
ועדת הקליטה מטילה קנס בסך 6000 ש"ח לשנה על בעל נכס שמשכיר את נכסו למשפחה שלא עברה ועדת קליטה, מונעת מתן תא דואר ומונעת אמצעי לפתיחת שערי היישוב הננעלים בערב .

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
50.00₪
מחיר: 
20.00₪
זיכרונות מגיבלה ואנשיה בגולת תימן
מחיר: 
50.00₪