בין אדם לחברו

שלום לכת"ר.

כאשר העבירו בכנסת את חוק עונש מות למחבלים, שאלו את ראש הממשלה האם החוק יחול גם על יהודים והשיב בחיוב באופן עקרוני ובמצבי קיצון.
שאלתי, האם יש סמכות למדינה על פי ההלכה להוציא להורג יהודים בהסתמך על דברי מרן הרב קוק שסמכות ודין המלך (הדין הפלילי) חוזרת בימינו אל העם ומכוחו העם בוחר ממשלה דמוקרטית.
בתודה ובברכה,

שו"ת |

שלום רב כב' הרב ערוסי,
אני מבקש לדעת האם כל חוקי העבודה מחייבים מדינא דמלכותא גם ללא נהפכו למנהג או רק חוקים שנהפכו למנהג מחייבים,אך מצד דינא דמלכותא אינם מחייבים.
נפק"מ במקום עבודה שיש בו מנהג שונה מהחוק,האם בכגון זה אומרים שאעפי"כ החוק מחייב מדינא דמלכותא ולא משנה מנהג שבמקום העבודה או שכיוון שבמקום זה נהוג אחרת הרי החוק לא מחייב.
בתודה מראש ובברכה
משה

שו"ת |

כבוד מעלת תורתנו הקדושה גאון עוזנו ותפארתנו הרב רצון היקר!

מועדים טובים.

בבית הכנסת שלנו ברוך ד' אוירה תורנית ונעימה באים בשמחה להתפלל ולשיעורים וחווית מפגש החברים בתפילה מרוממת.
לפני כשנתיים ויותר בחר אחד מהחברים להגיע טרם תפילת מנחה שלשבת וללמוד עם בניו, גם בזמן שמתחיל השיעור הקבוע מזה שנים, הוא מלמדם בקולי קולות והריכוז לשיעור הקבוע אינו.
לבקשתי אותו {בשיחה אישית עימו} לתזמן את הלימוד המבורך עם בניו באופן שיסתיים טרם הלימוד הקבוע ענה לי "זה כמו בית מדרש כל אחד לומד".

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪