בין אדם לחברו

שלום כבוד הרב !
חבר ששכר דירה מצא סכום כסף גדול מוחבא מאחורי ארון. מה עליו לעשות ?
בעל הדירה הוא אדם לא דתי ואם הוא ידווח לו , הוא עלול לדרוש את הכסף לעצמו למרות שלא הוא איבד.
גם אין לו אפשרות לדעת מי היו השוכרים הקודמים . על פי תאריך שמופיע בנייר שהיה בכסף , הכסף הוצא בצ'נג' לפני 15 שנים .

שו"ת |

ילמדנו רבנו,
א.תלמיד הרואה את מורו ורבו שהוא אוהבו ומוקירו לאחר שלושים יום יברך שהחיינו?

ב.בבית כנסת בו אני מתפלל ישנו אחד שיצר לעצמו אליל שהוא בא כל בוקר להניח לכבודו תפילין לומר קדיש ולהתפלל ובתמורה האליל מתיר לו לחלל שבת בפרהסיא.
האם עדיף שאמנע מלהשתתף במנין כזה?
בהתחשב שמנין זה יחסית לשאר המניינים ביישוב מתפלל יותר בהתאם להלכה מבחינת הקצב והכוונה וכולו מורכב מאנשים יראי שמים עמלי יום.
בתודה ובברכה

שו"ת |

ילמדנו רבנו,
איך היום בפועל מתקיימת מצות פאה/לקט/שכחה?

שו"ת |

אני יושב ולומד עם מו"ר אבא שיחי' שהוא גם מבוגר, בבית המדרש, האם מותר וצריך לקום בפני אדם אחר שמעל גיל שבעים כשנכנס לד' אמותי? כמו"כ האם כשאותו אדם אומר שהוא לא רוצה שאטרח לכבודו(גם כשאבא לא נמצא) האם לוותר על הקימה ולהפסיד מ"ע דאורייתא?
יישר כח לרב

שו"ת |

האם אתה באמת רוצה לדעת מה נעשה עם ילדי תימן הנעלמים?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
50.00₪
מחיר: 
20.00₪
זיכרונות מגיבלה ואנשיה בגולת תימן
מחיר: 
50.00₪