בין אדם לחברו

כובד הברב,

יש לי שאלה לגבי ההלכה רוצח במיוחד הנושא של גר תושב.
למה כתוב במשנה תורה - "ישראל שהרג גר תושב--אינו נהרג עליו בבית דין?"
הגר תושב שרמב"ם התכוון הוא מבני נוח, נכון? מה המקור של הענין הזה?
גם כן יש עונש בשביל זה?

תודה

שו"ת |

(המשך ל http://net-sah.org/faq/2382)

כל עוד שאתה משאיר קו פתוח בינינו, אמשיך בבירור.

1. לגבי "אלה שהם רחוקים מתורה ומצות ואינם מעוניינים בהם": האלה לא באים ולא יבואו, לא לבית דין הרבנות ולא לבית דין אחר, לא היום ולא בעוד מאה שנה. הם רשומים במשרד הפנים כישראלים לא-יהודים. סכנת התבוללות באה מצד אלה שמתגיירים.

שו"ת |

המלמד ידי למלחמה

שו"ת |

שלום וברכה
1.מהם גדרי תלמיד שהגיע להוראה ?

שו"ת |

שלום וברכה
1 מה הדין להקליט שיחה ללא ידיעתו אף נגד רצונו ולפרסמה לצורך
א.בבחינת והייתם נקיים
ב.הן להצלת ממון
ג הן להצלת חיים

שו"ת |

שלום וברכה
1 האם מותר לברך את חבירו בהזכרת השם כמו השם יהיה עמך וכדומה?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪