בין אדם לחברו

האם יש בעיה הלכתית ביהדות אתיופיה ?
האם אפשר להתחתן עם אתיופים?
לצרף אותם למניין?

שו"ת |

בשיעור "האם יש חובה להצביע", לא ברור לי מה תשובת הרב?

1. הזכות לבחור ולהבחר ניתנת על פי חוקי הדמוקרטיה ולא חוקי ההלכה. למשל, יש זכויות לאישה שאינן מוכרות בהלכה -
וכמו כן, זכויות לערבים לכהן בכנסת ישראל שלא על פי ההלכה.
2. הבחירות האלה משמשות אינטרסים זרים, ממומנות על ידי מדינות זרות ואוינות למדינת ישראל, ובזות לרמת השכלית של הציבור.
3. לא היה בכלל צורך להכריז על בחירות מוקדמות.
4.כול המפלגות חושבות להרוויח לעצמם, ומכאן נובע עצם השאלה האם יש חובה להצביע!

איך ההלכה יכולה לחול על זיופים כאלה ולתת להם יד?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪