בין אדם לחברו

בשיעור "האם יש חובה להצביע", לא ברור לי מה תשובת הרב?

1. הזכות לבחור ולהבחר ניתנת על פי חוקי הדמוקרטיה ולא חוקי ההלכה. למשל, יש זכויות לאישה שאינן מוכרות בהלכה -
וכמו כן, זכויות לערבים לכהן בכנסת ישראל שלא על פי ההלכה.
2. הבחירות האלה משמשות אינטרסים זרים, ממומנות על ידי מדינות זרות ואוינות למדינת ישראל, ובזות לרמת השכלית של הציבור.
3. לא היה בכלל צורך להכריז על בחירות מוקדמות.
4.כול המפלגות חושבות להרוויח לעצמם, ומכאן נובע עצם השאלה האם יש חובה להצביע!

איך ההלכה יכולה לחול על זיופים כאלה ולתת להם יד?

שו"ת |

אישה קבלה מכות בבית כנסת בשבת עד זוב דם וגם בגדיה נקרעו (כמו המקרה המצוייר בשיעור).
עדים למקרה: כל אנשי בית הכנסת וגם שכן שראה איך היא נזרקה על אבני החצר והוא הצהיר למשטרה שהוזעקה למקום שהוא מוכן להעיד. המשטרה סגרה את התיק בטענת "חוסר עניין לציבור"ובית הדין לממונות סירב לדון בתיק. רבני השכונה בקשו ממנה "להיות צדקת ולשתוק" וחברי בית הכנסת הוציאו עליה שם של "משוגעת"... האישה הזו אכן צדקת משום שהיא לא הלכה לעיתונות, ועד היום היא נושאת את העלבון, והנזק הגופני והנפשי בליבה.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
50.00₪
מחיר: 
20.00₪
זיכרונות מגיבלה ואנשיה בגולת תימן
מחיר: 
50.00₪