מנהגי עדות

בס"ד לק"י.
שלום וברכה לכבוד מורנו ורבנו שליט"א!
שאלה כללית:
האם ראוי הדבר למי שאבותיו התפללו הן בתימן והן בארץ בנוסח שאמי בעיקר סידור תפילת החודש,
לשנות את נוסח תפילתו לבלדי לתכלאל עץ חיים, ובפרט, תכלאל תורת אבות של הרב אלשיך?
ולהעמיק בשאלה לפן הפרטי האישי שלי, יש לציין:
א.הסבא הי"ו והאבא הי"ו הביעו את אי רצונם בכך הן ברמיזה והן בגלוי, ושבית הכנסת המשפחתי הוא בנוסח שאמי.
ב. אחרי שבמשך השנים למדתי יותר לעומק בש"ס פוסקים רמב"ם ובעץ,

שו"ת |

שלום לכבוד הרב.

זכיתי לרכוש סידור בהוצאת נוסח תימן המתהדר בשם סידור הרמב"ם.

האם ראוי לנהוג לפיו ולדוגמא, לא מופיע עלינו לשבח בסופי התפילות?

הרב ענה לי בעבר על נושא מנהג נישוק הציצית במהלך קריאת שמע וציין שמורנו מתנגד למנהגים בתר תלמודיים ושיש בהם סירכה הלכתית. האם גם מנהג אמירת עלינו לשבח נכנס להגדרה זו על אף שעלינו לשבח היא תפילה נעלה לראש השנה ומקורה עד כמה שידוע לי כבר מתקופת התלמוד אם לא לפני.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
₪45.00
חדש במכון מש"ה!
מחיר: 
₪50.00
חדש!
מחיר: 
₪97.00