שבת

בסדר התפילה לרמב"ם, הערה לד). כותב הרב קאפח שאם יש ביום אחד שתי תפילות סמוכות (שחרית ומוסף, מנחה וערבית וכד') אין מפרידים בין התפילות עם קדיש 'תתקבל'. ומוסיף וכותב הרב קאפח: "וכן הוא מנהגנו".
עלו לי שתי שאלות:
א). כיצד למד הרב קאפח מהרמב"ם כך?
ב). איך ייתכן שבסידור של הרב קאפח- "שיח ירושלים", יש קדיש תתקבל בין שחרית של שבת למוסף שאח"כ? בניגוד מוחלט למה שכותב הרב קאפח!
אשמח שהרב יישב את הבנתי.
תודה רבה!

שו"ת |

לק"י
שלום לכבוד הרב
כותב מארי פ"ח הלכה יב הערה לו
כל לאותה סעודה לאלתר קרי ליה ושרי.
האם מותר לברור מיד אחר ברכת מזון קידושא רבא לסעודה שלישית?
תודה רבה

שו"ת |

לק"י
שלום לכבוד הרב
האם ניתן לחמם בשבת קנקן תה שהורתח בערב שבת ונצטנן?
במים אין גדר בישול כפי שמבאר מארי שבת פ"ט א אות ג.
היכן עובר הקו בו נוכל לומר שיש בישול בלח?
תודה רבה

שו"ת |

שלום לכת"ר. האם מוהל אשכנזי המתפלל מנחה בבית כנסת תימני, פוטר אותם מלומר תחנון, למרות שהמילה הייתה בבוקר ובבית כנסת אחרת? בתודה ובברכה.

שו"ת |

שלום
1.למרוח קרם בשבת (כגון מייקאפ)כדי להסתיר כתם
הנמצא בפניו של אדם ?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪