שבת

האם לפי רבינו ומורי קפאח יש בישול אחר בישול בלח בשבת?

שו"ת |

שלום
1.קידוש בערב שבת
א.מעומד או מיושב מעיקר הדין
ב. כל ימיו התנהל הקידוש מעומד בבית אביו האם יכול הוא לקדש בבית אביו יחידי מיושב

שו"ת |

מוצרים נבחרים

זיכרונות מגיבלה ואנשיה בגולת תימן
מחיר: 
50.00₪
מחיר: 
45.00₪
תשובות הרב יוסף קאפח לשאלות הרב שמואל טל
מחיר: 
40.00₪