שבת

שלום
1.לקחת את סבי בעגלה מהבית לבית הכנסת בשבת
א. אנו גרים במושב ואיני יודע אם העירוב תקין
ב.ואין לנו גוי

שו"ת |

שלום וברכות לכבוד הרב,
לצערי לא הצלחתי להבין את ביאורו של מארי קאפח זצ"ל להלכה א' שבת פרק טו.
"
עומד אדם ברשות הרבים, ומטלטל ברשות היחיד כולה. ועומד ברשות היחיד, ומטלטל ברשות הרבים: ובלבד שלא יוציא חוץ לארבע אמות; ואם הוציא פטור, מפני שהוא ברשות אחרת..."
האם מדובר באדם ברשות הרבים שנמצא על עגלה שהיא רשות היחיד, ואם כן מה החלופה ההפוכה בור גדול עשרה ללא מים ברשות היחיד?

שו"ת |

לק"י
רב שלומות לכבוד הרב
עיינתי בתשובות הרב הכתובות וכן שמעתי במערכת האודיו את תשובות הרב בנושא חימום התבשילים ע"ג הפלטה בשבת ולמרות זאת אשאל שוב גם להנהגה אישית וגם כי רבו האנשים בני כל העדות הנכשלים בנושא חימום התבשילים בשבת .
1. מה דינה של הפלטה .
2. מה דין הנהגת היחיד בנושא חימום האוכל בשבת .
3. האם הפתרון של רשת גבוהה 5 סנטימטר (מה שגורם לכך שהפלטה הופכת להיות דין של מחמם ולא מבשל) ובנוסף לכך שימוש בשעון שבת .
אשמח לתשובה מפורטת אם זה מטריח את כבוד הרב
חילך לאורייתא

שו"ת |

ברמב"ם הנמצא באתר מכון-ממרא שבדרך כלל הנוסח הוא טוב מאוד, הנוסח בסוף ברכה אמצעית של עמידה לשבת היא: "והנחילנו באהבה וברצון שבתות קודשך, וינוחו בם..." בלשון רבים (וכן איתא במקביל בחגים), דלא כאחינו האשכנזים שיש להם בו/בה/בם ושבת לשון יחיד. אבל בהלכות שבת פרק כט מצאתי שם פיסקא מקבילה בנוסח הקידוש אך בלשון יחיד "ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו" ולא הבנתי למה בקידוש הנוסח לא "ושבתות קודשך באהבה וברצון הנחלתנו"? מדוע בתפילה יש לשון רבים ובקידוש יש לשון יחיד?
תודה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מבצע פורים!
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪