שבת

האם לפי רבינו ומורי קפאח יש בישול אחר בישול בלח בשבת?

שו"ת |

שלום
1.קידוש בערב שבת
א.מעומד או מיושב מעיקר הדין
ב. כל ימיו התנהל הקידוש מעומד בבית אביו האם יכול הוא לקדש בבית אביו יחידי מיושב

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מבצע פורים!
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪