שבת

לכבוד הרב ערוסי שליט"א השלום והברכה,

ראשית אציין שאני נהנה לקרוא את תשובות הרב באתר.

השאלה שלי היא לגבי פתיחת מקררים בימינו בשבת.

ידוע שבעבר התירו זאת הגרש"ז אויערבך והן הגר"ע יוסף מצד שגם אם יופעל המנוע מדובר בגרמא ובפסיק רישא דלא איכפת ליה מדרבנן.

כיום יש טענה שהמקררים כוללים כל מיני חיישנים ומערכות שפועלות באופן אוטומטי עם פתיחת המקרר ולכן יש כל מיני מכונים שמציעים התקני שבת. מצד שני ראיתי אצל אחד המחברים שלדעת הגרע"י אין הבדל בין מקררים אלו לבין הישנים מאחר וגם עכשיו מדובר רק בגרמא ובפסיק רישא מדרבנן.

שו"ת |

שלום וברכה לכבוד הרב,
עיינתי בכל התשובות של הרב בעניין החזרה לפלטה בשבת ואני מודה שאני הקטן לא מצליח להבין את פסיקתו של מורי, כי אם חסר ודאי שממני חסר.
אודה לרב שיבאר לי הנושא.
אם כל איסור החזרה הוא משום עובדין דחול מה הבעיה בפלטה מכיוון שהפלטה נוצרה עבור חימום אוכל ולעניות דעתי אפילו יהודי מסורתי שיראה אדם מניח אוכל על הפלטה לא יחשוד בבישול.
(ובוודאי מי שגר בישוב /עיר דתי לא יחשדו בו בבישול חס ושלום).
בנוסף מדוע לא להתיר על גבי רשת או כאשר הפלטה מכובת ע"י שעון שבת לדעת מורי, האין ספק דרבנן לקולא ?

שו"ת |

האם מותר לבקש מחבר לפתוח את דלת המקרר כאשר אינני יודע אם האור דולק?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מבצע פורים!
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪