שבת

יש שאינם אומרים "צדקתך" במנחה של שבת.
מהו טעמם?

שו"ת |

לכבוד הרב רצון ערוסי שלום רב.
1.חייל שחוזר הביתה לשבת עם הנשק, האם מותר לו לטלטל אותו בשבת?(כאשר הוא לא בתפקידו)
2.וכן במקרה שאסור לחייל להשאיר את הנשק לבד בבית לפי פקודות הצבא,האם במקרה כזה יותר לו לטלטל את הנשק?
ראיתי את התשובה שבימינו עקב הסכנה הרבה הרב התיר. אולם במצב אידיאלי במהרה בימינו, שאין סכנה תמידית, האם יהיה מותר?

שו"ת |

שלום הרב הגאון רצון ערוסי.
האם מותר לסייע בין במכירה או באמירה בלבד ליהודי אשר לצערנו רחוק מדרך עם ישראל הקדושים, וכך לעזור לו בחילול השבת?
לדוגמא, מוכר אופניים, אשר לפני יום כיפור נוהרים אליו בהמוניהם קונים רבים, כדי להתכונן בדרכם, לקראת יום הדין והכפרה, ולקנות אופניים.
מצאתי הלכה שאולי ממנה אפשר להתיר, בדברי רבנו בהל' שמיטה (פ"ח הל' ב) וז"ל:"ואלו כלים שאין האומן רשאי למוכרן בשביעית, למי שהוא חשוד על השביעית--מחרשה וכל כליה, העול והמזרה והדקר."
רבנו פסק, שרק בשנת השמיטה אסור לסייע לו, אולם בשנים אחרות מותר.

שו"ת |

שלום וברכה כבוד הרב.
1. האם כאשר בן עדה אחרת, או שנסמך על פוסק שונה, שמתיר לעשות מלאכה מסוימת בשבת, אשר אסורה לשיטתנו, האם מותר להנות ממה שעשה בשבת?
(כיוון שאיסור המלאכה על האדם ולא על החפץ)ואם כן, האם מותר להיעזר בו לכתחילה?
2. מדוע הזורע באדמה בשבת וחזר וליקט לפני שנשתרש הזרע,פטור?(כך ראיתי שכתב מארי ולא הבנתי למה)

תודה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מבצע פורים!
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪
מחיר: 
20.00₪