שבת

שלום הרב
1.אדם שמגרד את שערו או זקנו, וישיר שערו כמעט בודאות, האם מותר לו לגרד בראשו?נראה שאין הבדל בין הדין הנ"ל לרוחץ את שערו בדבר שמשיר את השער,שאסור.
2.מראה של זכוכית או של מתכת,שאין לה שוליים חדים(למשל מראה עם מסגרת) האם מותר להסתכל בה בשבת?
שכך נראה שמארי סובר שרבנו כמו רבו הרי"ף,דווקא בגלל שוליה החדים.(אולי בגלל שכותב "שמא ישיר בה" הוסיף את המילה בה. וכן את הדין שקבועה בכותל שמתאים לסברא הזו דווקא)
תודה

שו"ת |

לק"י א י"ז סיון תשע"ז
כבוד הרה"ג רצון ערוסי שליט"א
כנהר שלום
א) כתב מארי "בימינו אנו רוב יינה שלמדינה בירה קוניאק ערק למיניהם". האם מארי הבין בדברי רבנו "שרוב יינה שכר" שהכוונה *כל* יין המֲשַׁכֵּר ורק נקט ב"בירה קוניאק ערק למיניהם" כדוגמאות לחמר מדינה?
ב) האם הנ"ל שכתב מארי נכון רק למדינת ישראל?

שו"ת |

שלום הרב.
1. האם מותר להשתמש במוקצה שלא לצורך כלל? ראיתי שמארי הביא את המ"מ בפכ"ה הל' ב וכך כותבים רוב הפוסקים.(למרות שאני יותר התחברתי לשיטת המתירים ושזה רק אורחא דמילתא.
2.לא הבנתי את דברי מארי שם משום מה הוא מתיר לנקות את השולחן? הוא לא כותב שזה גרף של רעי, אבל מביא שזה "צורך גופו של האדם" ולא הבנתי מה זה?האם תוכל להסביר לי, ומה משתמע מכך למקרים אחרים?האם לצורך הנאתו של האדם יהיה מותר(כסברת ערוך השולחן)שזה כוונתו צורך גופו של האדם?או שמא כוונתו אחרת.
תודה רבה

שו"ת |

שלום וברכה
1.האם מותר להפעיל שעון מעורר מע"ש שיפעל בשבת?אין חשש משמיע קול בשבת?
2.ראיתי שמארי השיב בע"פ שמותר להשתמש במכשירים חשמליים המופעלים ע"י בטרייה.(כמובן שלא מפעילים אור או קול או חום)האם זה נכון?

שו"ת |

שלום וברכה.
1) האם הגסה אסורה כשהסיר על הפלטה רק במאכלים נוזליים, שאז ההגסה באמת מבשלת, או אפילו במאכלים מוצקים כגון שניצלים או תפוחי אדם?
לפי הבנתי את דברי רבנו,אין זה גזרה לכל הקדרות אלא רק איסור הגסה. או שאפשר לומר שמ"ש "אסור להכניס מגרפה לקדרה והיא על האש להוציא ממנה בשבת מפני שמגיס בה,
ונמצא כמבשל בשבת"(שבת ג,יא) והאיסור לכל הקדרות. למרות שלא נראלי שמחוייב לומר כך. אך אבטל דעתי ואחכה לתשובה.
2) בורר בדברים שאינו אוכל, מה דינו?

תודה רבה

שו"ת |

שלום כה"ר.
1) לא ברור לי דברי מארי בפ"ג שבת אות יב(או יא נראלי) לגבי משמיע קול, שלומד מטחינת ריחיים. מה הגדר של האיסור? האם כל משמיע קול אסור, אפילו אם הוא סתם רעש?
2)כיצד אפשר בימינו לקיים דברי חז"ל ולא לאכול לפני תפילת מנחה?האם אולי צריך להתפלל מנחה גדולה? או שצריך לשמור על מנהגנו, ובימות הקיץ הארוכים לא לאכול במשך 8 שעות?

תודה רבה

שו"ת |

שלום כבוד הרב,
א. אני רוצה להתחיל לאכול בשר חלוט, איך עושים זאת ומהי בדיוק חליטה?
ב. מה הדין לדעת מורי בפלטה של שבת?
תודה רבה!

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מבצע פורים!
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪
מחיר: 
20.00₪