ט' באב

שלום מארי
האם חולה שאין בו סכנה חייב להשלים תענית?
הרי בחיבור כתוב על מעוברת ומניקה, שהן לא חולות אלא מצבם קצת יותר קשה מרגיל
משמע מזה שלחולה מותר
אם יש למשהו כואב ראש עצום האם נחשב חולה

תודה.

שו"ת |

האם אישה גם צריכה לעשות ברכת הנר במוצאי שבת שחל להיות בו תשעה באב או שסומכת על בעלה שעשה זאת בבית הכנסת?

שו"ת |

ט' באב שנדחה (כפי שהיה השנה) האם רשאי להבדיל על הכוס בלבד לאחר סעודה שלישית שהיא גם המפסקת ואח"כ יבדיל בערבית ב"אתה חונן" ? תודה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

זיכרונות מגיבלה ואנשיה בגולת תימן
מחיר: 
50.00₪
מחיר: 
45.00₪
תשובות הרב יוסף קאפח לשאלות הרב שמואל טל
מחיר: 
40.00₪