תענית

האם ניתן להבדיל בשבת שחל ט' באב להיות אחריה מעט לפני כניסת הצום ולברך על בשמים ועל מה שקוראים נר נשמה, ששבת והוכן מערב שבת לכך כמו במוצאי יוה"כ?
מה הגדרת מעט שכתב רבנו שיכול להבדיל מעט לפני זמן זה שבת פרק כט הלכה יא.

שו"ת |

לכבוד מורי ורבי הרב ערוסי שליט"א
האם יש איסור שמיעת מוסיקה בשבוע שחל בו תשעה באב לפי הרמב"ם?
יוסף הורביץ

שו"ת |

לק"י
שלום רב!
האם לפי מנהגנו מעוברת פטורה מתענית יז' בתמוז?
אם כן, מאיזה שלב של ההיריון נחשבת האשה בגדר "מעוברת"?
תודה רבה.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
50.00₪
מחיר: 
20.00₪
זיכרונות מגיבלה ואנשיה בגולת תימן
מחיר: 
50.00₪