תענית

שלום וברכה
1. בד"כ ביום של צום ובפרט בימי הקיץ איני עובד אולם השנה יתכן ואצטרך לעבוד ובמקום עבודתי צריכת המים של העובדים גדולה במיוחד אחר הימים החמים שעברנו ושאלתי מה הרב יכול להמליץ לי לעשות תודה ושנה טובה .

שו"ת |

האם ניתן להבדיל בשבת שחל ט' באב להיות אחריה מעט לפני כניסת הצום ולברך על בשמים ועל מה שקוראים נר נשמה, ששבת והוכן מערב שבת לכך כמו במוצאי יוה"כ?
מה הגדרת מעט שכתב רבנו שיכול להבדיל מעט לפני זמן זה שבת פרק כט הלכה יא.

שו"ת |

לכבוד מורי ורבי הרב ערוסי שליט"א
האם יש איסור שמיעת מוסיקה בשבוע שחל בו תשעה באב לפי הרמב"ם?
יוסף הורביץ

שו"ת |

לק"י
שלום רב!
האם לפי מנהגנו מעוברת פטורה מתענית יז' בתמוז?
אם כן, מאיזה שלב של ההיריון נחשבת האשה בגדר "מעוברת"?
תודה רבה.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪