תענית

בני אמור להתאשפז בט' באב לשם ניתוח שיתבצע למחרת בי' באב.
התור נקבע לאחר המתנה ארוכה ואין אפשרות להקדים או לאחר את התור.
באם יש סייגים הלכתיים בנוגע ליום האשפוז?

שו"ת |

לכבוד הרה"ג רצון ערוסי שליט"א.
אשתי תהיה בחודש שמיני להריונה בתשעה באב דהלא הוא צום דחוי ולכן השאלה אם יש להקל לה.
תודה רבה.

שו"ת |

לגבי תשובת כבוד הרב ב http://net-sah.org/he/node/5119

שם הרב כותב: "במקרה של שריפה, כפי שהתרחשה, אין חיוב הלכתי לגזור תענית..."
אבל...
אבל גם לא גוזרים תענית ציבור כשיש חיוב הלכתי כמו על עצירת הגשמים או על אויב הבא להלחם על ערי ישראל (בין בחרב בין בטילים), וזה בטענות אחרות...

כך שעכשיו, שאלתי היא: מה מקום לתענית י ח י ד זה ?

שו"ת |

התשובה שכבוד הרב נותן בשם הרב עובדיה יוסף היא שלא גוזרים תענית ציבור משום חולשת הדור לעמוד בו, ומי שבכוחו לעשות זאת יתענה תענית יחיד.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
50.00₪
מחיר: 
20.00₪
זיכרונות מגיבלה ואנשיה בגולת תימן
מחיר: 
50.00₪